sec-logo
insight-logo

การเริ่มต้นลงทุน

start_to_invest

ในภาวะดอกเบี้ยต่ำ การฝากเงินเพียงอย่างเดียวไม่ตอบโจทย์เป้าหมายการเงินของใครหลายคน แต่จะ “เริ่มต้นลงทุน” ก็มองว่า ตลาดทุนเป็นที่ของคนรวยที่มีเงินเป็นหลักหมื่นหลักแสนบาทหรือไม่ ที่จริงแล้วทุกคนสามารถเริ่มลงทุนได้ ด้วยเงินเพียง 100 บาท โดยหนึ่งทางเลือกการลงทุนด้วยเงินลงทุนน้อย คือ “กองทุนรวม” ซึ่งเป็นการนำเงินจากผู้ลงทุนหลาย ๆ คน มารวมกันและมอบหมายให้มืออาชีพหรือผู้จัดการกองทุนรวมบริหารเงิน ภายใต้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ที่ได้รับใบอนุญาตจาก ก.ล.ต.

สิ่งที่ต้องตระหนักสำหรับการลงทุนประเภทนี้ คือ กองทุนรวมมีหลายประเภทมากและมีระดับความเสี่ยงต่ำไปจนถึงสูง ดังนั้น ก่อนซื้อกองทุนรวมก็ต้องมีเช็คลิสต์ อย่างน้อย 3 รู้ คือ

  1. รู้เป้าหมาย เพื่อให้สามารถลงทุนที่ตรงกับโจทย์ของชีวิตได้ดีขึ้น
  2. รู้ความเสี่ยง ดูว่าตัวเองยอมรับความเสี่ยงได้มากน้อยเพียงใด ด้วยการทำ suitability test นำไปสู่การเลือกนโยบายของกองทุนรวมที่ตรงกับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
  3. รู้จักของที่จะลงทุน รู้จักของที่จะลงทุน กองทุนที่เลือกลงทุนนำเงินของเราไปลงทุนอะไร จ่ายเงินปันผลระหว่างการลงทุนหรือไม่ดูได้จากหนังสือชี้ชวน

ช่องทางการซื้อกองทุนรวม มีหลากหลายทั้งไม่ว่าจะเป็น ธนาคาร บลจ. และบริษัทหลักทรัพย์ ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต. ซึ่งการซื้อก็สามารถทำได้ทั้งทางออนไลน์ และไปซื้อกับผู้แนะนำการลงทุน

สำหรับผู้ที่มีคำถามในใจว่า เงินน้อยหรือเงินร้อย จะพาไปสู่เป้าหมายการเงินได้อย่างไร เรามีเคล็ดลับ 2 ข้อ ที่เงินร้อยจะเพิ่มพูนได้ นั่นคือ เริ่มให้เร็วและทำให้ต่อเนื่อง

  1. เริ่มเร็ว ยิ่งได้เปรียบจากการที่เงินทำงาน เช่น ผู้ที่อายุ 25 ปี เริ่มทำงาน แม้ว่ารายได้ช่วงแรกน้อยและมีค่าใช้จ่ายมากมาย แต่หากแบ่งเงินบางส่วนมาลงทุนกองทุนรวมเชื่อว่าผลลัพธ์ในระยะยาวไม่ทำให้ผิดหวัง
  2. สร้างวินัยในการลงทุน ลงทุนต่อเนื่องโดยสามารถตั้งอัตโนมัติตัดบัญชีไปลงทุนในกองทุนรวมทุกเดือน ซึ่งมีผู้ให้บริการหลายรายที่ให้บริการหักบัญชี ซึ่งจะเป็นตัวช่วยในการ "เก็บก่อนใช้" และช่วยถัวเฉลี่ยต้นทุน (Dollar Cost Average : DCA) ที่ทำให้ต้นทุนไม่ถูกหรือไม่แพงเกินไป

“จะลงทุนผลิตภัณฑ์อะไรก็ต้องศึกษาให้ดี เหมือนกับการซื้อยาเรายังต้องดูฉลากยาว่าแก้อะไร มีคำเตือนอะไรบ้าง กองทุนรวมก็มีหนังสือชี้ชวนที่บอกรายละเอียด และความเสี่ยงให้ผู้ลงทุนทราบเช่นกัน”

เมื่อผู้ลงทุน ตัดสินใจจะลงทุนแล้ว 4 เรื่องที่ผู้ลงทุนควรถามผู้แนะนำการลงทุน คือ

ส่วน 4 วิธีสังเกตผู้แนะนำการลงทุนที่ดี คือ

การลงทุนที่พาไปถึงจุดหมายมีหลากหลายก็ควรกระจายการลงทุน ไม่ควรเก็บไข่ไว้ในตะกร้าเดียว เมื่อลงทุนแล้ว ก็ต้องติดตามว่าเป็นไปตามเป้าหมายดีหรือไม่ ที่สำคัญ กองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงินแม้จะซื้อที่ธนาคารได้ก็ตาม กองทุนรวมมีความเสี่ยงเหมือนการลงทุนทั่วไป หากจัดสำรับดีก็สามารถพาเราไปถึงเป้าหมายได้สำเร็จ

Content จาก : Facebook แบบฟอร์ม “เปิดบัญชีลงทุน“ และ Facebook

สำหรับการเปิดบัญชีลงทุน สามารถทำได้ด้วย Single Form แบบกรอกครั้งเดียวจบ โดยทำได้ทั้งที่สาขา ผู้ให้บริการลงทุนและช่องทางออนไลน์ ซึ่งช่วยให้ผู้ลงทุน สะดวกยิ่งขึ้น สามารถเปิดบัญชีที่ไหนก็ได้ เวลาใดก็ได้ ตอบโจทย์ผู้ลงทุนยุคดิจิทัลอย่างแท้จริง

single-form

ส่วนวิธีกรอก Single Form ครั้งแรกเริ่มด้วยขั้นตอนง่าย ๆ ดังนี้

  1. กรอกข้อมูลบน Single Form พร้อมรับรองความถูกต้องของข้อมูลการเปิดบัญชี และแนบเอกสารที่จำเป็นในการเปิดบัญชี
  2. ส่ง Single Form ผ่านช่องทางที่ผู้ให้บริการจัดเตรียมไว้ ซึ่งถ้าส่งผ่านช่องทางออนไลน์ ก็จะช่วยให้ขั้นตอนการเปิดบัญชีทำได้รวดเร็วขึ้น
  3. เมื่อผู้ให้บริการได้รับข้อมูลแล้ว จะเข้าสู่กระบวนการทำความรู้จัก ลูกค้า (know your client: KYC) โดยขั้นตอนนี้ ผู้ให้บริการจะนำข้อมูลของผู้ลงทุนไปตรวจสอบเพิ่มเติมก่อน เช่น ตรวจสอบข้อมูลบัตรประชาชนกับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ขอเปิดบัญชีนั้นมีตัวตนจริง ไม่ถูกแอบอ้างเพื่อเปิดบัญชี นอกจากนี้ ก.ล.ต. ยังสนับสนุนให้มีกระบวนการตรวจสอบและทำความรู้จักลูกค้าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือที่เรียกว่า e-KYC อย่างเต็มรูปแบบอีกด้วย เพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบที่รวดเร็ว และผู้ลงทุนสะดวกมากขึ้น และขั้นตอนสุดท้าย
  4. เมื่อผู้ให้บริการทำ KYC เรียบร้อยและอนุมัติการเปิดบัญชีแล้ว ก็เริ่มลงทุนผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนได้

กรณีที่ต้องการเปิดบัญชีใหม่กับผู้ให้บริการรายอื่นเพิ่ม เพียงขอข้อมูลที่เคยกรอกไว้ใน Single Form จากผู้ให้บริการลงทุนรายเดิม จากนั้นปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและรับรองความถูกต้องกับผู้ให้บริการรายใหม่อีกครั้ง และหากต้องการให้ข้อมูลเพิ่มหรือต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ลงทุนเพียงให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากที่มีอยู่เดิม

ผู้ลงทุนจะได้พบกับ “Single Form” ฟอร์มมาตรฐานที่กรอก “ครบ” “จบ” ใน “ครั้งเดียว” ในการเปิดบัญชีลงทุนใหม่ได้ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 โดยสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ “สายด่วนศูนย์บริการประชาชน ก.ล.ต.” โทร. 1207

ทั้งนี้ ผู้สนใจลงทุนในกองทุนรวมศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจาก https://fundcheck.sec.or.th/main ที่มีโปรแกรมเปรียบเทียบกองทุนรวมด้วย และสามารถตรวจสอบว่าบริษัท ผลิตภัณฑ์ และผู้แนะนำได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต. หรือไม่ ด้วยแอปพลิเคชั่น SEC Check First ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ IOS และ Android

อ้างอิงจาก : เนื้อหาในรายการ "รู้เงิน รู้ลงทุน" ตอนที่ 2 หัวข้อ “มีเงิน 100 ลงทุนได้ไหม”

สามารถเรียนรู้เพิ่มเติม ได้ที่ :

Tips น่ารู้ ลงทุนในกองทุนรวม / เส้นทางการลงทุน / เริ่มต้นลงทุนยุคใหม่ ด้วย "single form" ครบจบในฟอร์มเดียว / “Single Form กรอกครั้งเดียว เปิดได้ทุกพอร์ตการลงทุน” / "Single Form ตัวช่วยเปิดบัญชีลงทุนในยุคดิจิทัล" / Single Form ตัวช่วยให้การเปิดบัญชีง่าย สะดวก รวดเร็ว / #clip เรื่องลงทุนกับคนรุ่นใหม่ / KYC